Portal de transparencia

Auditoría de contas

Ano 2020. Informe

Ano 2019. Informe

Programas de cooperación 2022

Consellería de Emprego e Igualdade

Programas de Cooperación Xunta de Galicia. Entidades sen ánimo de lucro. 

Servizo de Estimulación Terapéutica para persoas con Alzhéimer

 

Programa de rehabilitación integral para persoas con Alzhéimer

Financiado pola Consellería de Sanidade

Convocatoria:

Programas de carácter sociosanitario no ano 2022 (código de procedemento SA803A).

Concellos: Concello de Vedra, Trazo, Teo, Santiago de Compostela e A Estrada.

 

Consellería de Sanidade 

Programas de Apoio e formación Centro de día

 

Deputación da Coruña

FOIE E FOAXE-C

PROGRAMA FOIE 2022

Subvención a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2022.

ED -9 RESPIRO FAMILIAR. IMPLEMENTACIÓN E INNOVACIÓN EN TIC’s NA XESTION DA ENTIDADE

Financiado por: Deputación da Coruña

 

 

 

 

PROGRAMA FOAXE-C 2022

Subvención a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2022.

EP-3 CENTRO DE ATENCIÓN DIÚRNA
MANTEMENTO CENTRO DE DÍA ALZHEIMER RIBEIRA

Financiado por: Deputación da Coruña

 

 

 

 

 

Deputación de Pontevedra

Programa de Estimulación Cognitiva e psicomotriz para persoas con demencia.

Concello da Estrada.

Programa de apoio ao Servizo de Estimulación terapéutica da Estrada.

Concello de Santiago de Compostela

Programa de Envellecemento activo.

Memorias

Documentos corporativos

O día 21 de maio do ano 2008 o Ministerio de Interior declarou a AGADEA (Asociación Galega para Axuda dos Enfermos con Demencia Tipo Alzheimer) Asociación de utilidade pública conforme o artigo 32 da Ley Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación

Esta decisión ratificouse no BOE do 3 de xuño de 2008 

O 5 de novembro de 2021 outorgouselle ao Centro de día de Persoas Maires do Concello da Estrada a inscrición no rexistro de Centros, servizos e establacementos sanitarios co número C- 36003167 por parte da conselleira de Sanidade da Xunta de Galicia.

O 12 de marzo do 2013 outorgouselle ao Centro de Día de Alzheimer de Ribeira a autorización sanitaria de funcionamento, así como a acreditación de inscrición no rexistro de Centros, servicios e establecementos sanitarios co número C-15-002952 por parte da Conselleríade sanidade da Xunta de Galicia. Data de vixencia da última actualización: 27/04/2031

O 6 de marzo de 2020 outorgouselle ao Centro de día Salgueiriños (Santiago) a acreditación de inscrición no rexistro de Centros, servicios e establecementos sanitarios co número C-15-004336 por parte da Consellería de sanidade da Xunta de Galicia.

O 21 de febrero de 2019 outorgouselle ao Servizo de Estimulación Cognitiva-Espazo da Memoria de Diego de Muros (Santiago) a acreditación de inscrición no rexistro de Centros, servicios e establecementos sanitarios co número C-15-004150 por parte da Conselleríade sanidade da Xunta de Galicia.

O 5 de setembro de 2018 outorgouselle a AGADEA en Santiago a acreditación de inscrición no rexistro de Centros, servicios e establecementos sanitarios co número C-15-003510 por parte da Conselleríade sanidade da Xunta de Galicia.

AGADEA, que ven xestionando dende xullo de 2010 o Centro de día de Alzheimer de Ribeira, presenta a Política de Calidade pola que se rixe dito Centro.

Esta política persegue unha mellora continua nos servizos e programas que se ofrecen dende o Centro, tanto ás persoas usuarias como ás súas familias. Nela basarase o traballo de Centro de Día de Alzhéimer de Ribeira nos vindeiros anos.

O Centro de Día de Alzheimer de Ribeira acadou no 2013 a CERTIFICACIÓN DE CALIDADE ISO 9001:2008, rexistrada coa seguinte clave: EC-7544/13.

No 2018, realízase a adaptación do sistema logrando a certificación na ISO 9001:2015

Renovación da Política de Calidade a 13 de abril de 2021. Documento Política de Calidade

Requisitos esixidos a proveedores. Documento en pdf

ALCANCE: «GESTIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE DÍA PARA EL CUIDADO Y ATENCIÓN DE USUARIOS AFECTADOS POR ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS NEURODEGENERATIVAS»