Portal de transparencia

Axudas para a concesión de subvencións destinadas á adquisión de vehículos

 

 

Que faciliten as prestación de servizos a persoas dependentes ou persoas con discapacidade por entidades de iniciativa social da comunidade autónoma de Galicia, ao abeiro do Plan de Recuperación, transformación e resilencia finaciado pola Unión Europa NextGenerationEu Código de procedemento: bs631c Ano 2022. Consellería de Política Social e Xuventude

Convocatoria de Subvencións do Instituto Enerxético de Galicia para  proxectos de Mellora Enerxética dirixido ao sector servizos

Programa Bono enerxía Peme 2023 Operación cofinanciada pola Xunta de Galicia Conseguir unha economía mais limpa e sostible A actuación consistiu en cambiar a iluminación interior anterior do centro (lámpadas halóxenas, downlights con lámpadas de baixo consumo, tubos fluorescentes e pantallas con tubos fluorescentes) por unha iluminación LED, o cal supone un gran aforro enerxético.

Proxectos de enerxías renovables térmicas en diferentes sectores da economía

No marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia europeo, financiado pola Unión Europea – NextGenerationEU

Programa Sociosanitario

Auditoría de contas

Ano 2020. Informe

Ano 2019. Informe

Programas de incentivos á contratación por conta allea e á formación. Galicia Emprega

Programas de cooperación 2022

Consellería de Emprego e Igualdade
Programas de Cooperación Xunta de Galicia. Entidades sen ánimo de lucro.  Servizo de Estimulación Terapéutica para persoas con AlzhéimerpRO

Programa Coidando na Igualdade

Subvencións a entidades de iniciativa social  para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade

Esta actuación está cofinanciada pola Unión Europea co obxectivo de fomentar a igualdade de oportunidades para contribuír á redución da dobre discriminación na que se atopan as mulleres en situación de especial vulnerabilidade. Cofinanciado polo Fondo Social Europeo Plus, no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027. Exp. SI427A_2023.

Consellería de Sanidade

Programas de Apoio e formación Centro de día

Deputación da Coruña

FOIE E FOAXE-C

PROGRAMA FOIE 2022 Subvención a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2022. ED -9 RESPIRO FAMILIAR. IMPLEMENTACIÓN E INNOVACIÓN EN TIC’s NA XESTION DA ENTIDADE Financiado por: Deputación da Coruña <

 

PROGRAMA FOAXE-C 2023

Subvención a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2023.

EP-3 CENTRO DE ATENCIÓN DIÚRNA
MANTEMENTO CENTRO DE DÍA ALZHEIMER RIBEIRA

Financiado por: Deputación da Coruña

Deputación de Pontevedra

Programa de Estimulación Cognitiva e psicomotriz para persoas con demencia.

Concello da Estrada.

Programa de apoio ao Servizo de Estimulación terapéutica da Estrada.

Concello de Santiago de Compostela

Programa de Envellecemento activo.

Documentos corporativos

O día 21 de maio do ano 2008 o Ministerio de Interior declarou a AGADEA (Asociación Galega para Axuda dos Enfermos con Demencia Tipo Alzheimer) Asociación de utilidade pública conforme o artigo 32 da Ley Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación

Esta decisión ratificouse no BOE do 3 de xuño de 2008 

O 5 de novembro de 2021 outorgouselle ao Centro de día de Persoas Maires do Concello da Estrada a inscrición no rexistro de Centros, servizos e establacementos sanitarios co número C- 36003167 por parte da conselleira de Sanidade da Xunta de Galicia.

O 12 de marzo do 2013 outorgouselle ao Centro de Día de Alzheimer de Ribeira a autorización sanitaria de funcionamento, así como a acreditación de inscrición no rexistro de Centros, servicios e establecementos sanitarios co número C-15-002952 por parte da Conselleríade sanidade da Xunta de Galicia. Data de vixencia da última actualización: 27/04/2031

O 6 de marzo de 2020 outorgouselle ao Centro de día Salgueiriños (Santiago) a acreditación de inscrición no rexistro de Centros, servicios e establecementos sanitarios co número C-15-004336 por parte da Consellería de sanidade da Xunta de Galicia.

O 21 de febrero de 2019 outorgouselle ao Servizo de Estimulación Cognitiva-Espazo da Memoria de Diego de Muros (Santiago) a acreditación de inscrición no rexistro de Centros, servicios e establecementos sanitarios co número C-15-004150 por parte da Conselleríade sanidade da Xunta de Galicia.

O 5 de setembro de 2018 outorgouselle a AGADEA en Santiago a acreditación de inscrición no rexistro de Centros, servicios e establecementos sanitarios co número C-15-003510 por parte da Conselleríade sanidade da Xunta de Galicia.

AGADEA, que ven xestionando dende xullo de 2010 o Centro de día de Alzheimer de Ribeira, presenta a Política de Calidade pola que se rixe dito Centro.

Esta política persegue unha mellora continua nos servizos e programas que se ofrecen dende o Centro, tanto ás persoas usuarias como ás súas familias. Nela basarase o traballo de Centro de Día de Alzhéimer de Ribeira nos vindeiros anos.

O Centro de Día de Alzheimer de Ribeira acadou no 2013 a CERTIFICACIÓN DE CALIDADE ISO 9001:2008, rexistrada coa seguinte clave: EC-7544/13.

No 2018, realízase a adaptación do sistema logrando a certificación na ISO 9001:2015

Renovación da Política de Calidade a 13 de abril de 2021. Documento Política de Calidade

Requisitos esixidos a proveedores. Documento en pdf 

ALCANCE: «GESTIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE DÍA PARA EL CUIDADO Y ATENCIÓN DE USUARIOS AFECTADOS POR ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS NEURODEGENERATIVAS»