Portal de transparencia

Auditoría de contas

Ano 2020. Informe

Ano 2019. Informe

Programas de incentivos á contratación por conta allea e á formación. Galicia Emprega

Programas de cooperación 2022

Consellería de Emprego e Igualdade

Programas de Cooperación Xunta de Galicia. Entidades sen ánimo de lucro. 

Servizo de Estimulación Terapéutica para persoas con Alzhéimer

 

Programa Coidando na Igualdade

 

Subvencións a entidades de iniciativa social  para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade

Esta actuación está cofinanciada pola Unión Europea co obxectivo de fomentar a igualdade de oportunidades para contribuír á redución da dobre discriminación na que se atopan as mulleres en situación de especial vulnerabilidade.

 

 

Consellería de Sanidade 

Programas de Apoio e formación Centro de día

 

Deputación da Coruña

FOIE E FOAXE-C

PROGRAMA FOIE 2022

Subvención a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2022.

ED -9 RESPIRO FAMILIAR. IMPLEMENTACIÓN E INNOVACIÓN EN TIC’s NA XESTION DA ENTIDADE

Financiado por: Deputación da Coruña

 

 

 

PROGRAMA FOAXE-C 2022

Subvención a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2022.

EP-3 CENTRO DE ATENCIÓN DIÚRNA
MANTEMENTO CENTRO DE DÍA ALZHEIMER RIBEIRA

Financiado por: Deputación da Coruña

 

 

 

 

Deputación de Pontevedra

Programa de Estimulación Cognitiva e psicomotriz para persoas con demencia.

Concello da Estrada.

Programa de apoio ao Servizo de Estimulación terapéutica da Estrada.

Concello de Santiago de Compostela

Programa de Envellecemento activo.

Memorias

Documentos corporativos

O día 21 de maio do ano 2008 o Ministerio de Interior declarou a AGADEA (Asociación Galega para Axuda dos Enfermos con Demencia Tipo Alzheimer) Asociación de utilidade pública conforme o artigo 32 da Ley Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación

Esta decisión ratificouse no BOE do 3 de xuño de 2008 

O 5 de novembro de 2021 outorgouselle ao Centro de día de Persoas Maires do Concello da Estrada a inscrición no rexistro de Centros, servizos e establacementos sanitarios co número C- 36003167 por parte da conselleira de Sanidade da Xunta de Galicia.

O 12 de marzo do 2013 outorgouselle ao Centro de Día de Alzheimer de Ribeira a autorización sanitaria de funcionamento, así como a acreditación de inscrición no rexistro de Centros, servicios e establecementos sanitarios co número C-15-002952 por parte da Conselleríade sanidade da Xunta de Galicia. Data de vixencia da última actualización: 27/04/2031

O 6 de marzo de 2020 outorgouselle ao Centro de día Salgueiriños (Santiago) a acreditación de inscrición no rexistro de Centros, servicios e establecementos sanitarios co número C-15-004336 por parte da Consellería de sanidade da Xunta de Galicia.

O 21 de febrero de 2019 outorgouselle ao Servizo de Estimulación Cognitiva-Espazo da Memoria de Diego de Muros (Santiago) a acreditación de inscrición no rexistro de Centros, servicios e establecementos sanitarios co número C-15-004150 por parte da Conselleríade sanidade da Xunta de Galicia.

O 5 de setembro de 2018 outorgouselle a AGADEA en Santiago a acreditación de inscrición no rexistro de Centros, servicios e establecementos sanitarios co número C-15-003510 por parte da Conselleríade sanidade da Xunta de Galicia.

AGADEA, que ven xestionando dende xullo de 2010 o Centro de día de Alzheimer de Ribeira, presenta a Política de Calidade pola que se rixe dito Centro.

Esta política persegue unha mellora continua nos servizos e programas que se ofrecen dende o Centro, tanto ás persoas usuarias como ás súas familias. Nela basarase o traballo de Centro de Día de Alzhéimer de Ribeira nos vindeiros anos.

O Centro de Día de Alzheimer de Ribeira acadou no 2013 a CERTIFICACIÓN DE CALIDADE ISO 9001:2008, rexistrada coa seguinte clave: EC-7544/13.

No 2018, realízase a adaptación do sistema logrando a certificación na ISO 9001:2015

Renovación da Política de Calidade a 13 de abril de 2021. Documento Política de Calidade

Requisitos esixidos a proveedores. Documento en pdf

ALCANCE: «GESTIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE DÍA PARA EL CUIDADO Y ATENCIÓN DE USUARIOS AFECTADOS POR ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS NEURODEGENERATIVAS»