Curso

Cursos

CURSO SETEMBRO 2021. 


Curso superior de atención especializada na enfermidade de Alzhéimer e outras demencias neurodexenerativas


5 abril ao 28 de maio

150 horas teóricas
120 prácticas

Con este curso lograrás desempeñar a túa profesión con todos os coñecementos teóricos e prácticos necesarios para que o teu labor alcance a excelencia profesional. Obterás os fundamentos para realizar o teu labor coas bases científicas necesarias e as prácticas imprescindibles nunha entidade con máis de 25 anos de experiencia.

  • Sesións teóricas en liña e a través de zoom
  • Prácticas garantidas
  • Profesores expertos

Curso incluído na Carteira de Servizos baixo ou epígrafe ‘0201 Carteira de servizos para persoas dependentes con Alzhéimer e outras demencias neurodexenerativas’: Todos os perfis profesionais identificados nesta carteira de servizos sociais para persoas con Alzhéimer e outras demencias deben ter unha formación mínima de 150 horas.

Curso recoñecido pola Xunta de Galicia de ‘Interese Sanitario para actos científicos’

TEMARIO (pdf)