Os Nosos Centros

Sede de Agadea e Agadea LAB

As Traballadoras Sociais de AGADEA atenden nas oficinas da Asociación a todas aquelas persoas que así o soliciten, tanto se o fan acudindo en persoa, como por teléfono.
O primeiro paso deste programa é analizar a situación da posible persoa usuaria e do seu familiar con demencia. A traballadora social é a encargada de realizar a acollida e esta primeira entrevista.
Posteriormente proporcionase información básica sobre a enfermidade de Alzheimer ou outras demencias e sobre os recursos socio-sanitarios existentes tanto a nivel público como privado e facendo fincapé nos propios da Asociación. Son varias as intervencións que se poden derivar desta entrevista inicial:

• Atención psicolóxica individualizada ou grupal para o coidador
• Cursos de formación para coidadores sobre aspectos específicos da enfermidade e os coidados
• Asesoramento Xurídico
• Ingreso no centro de día ou nos servizos de estimulación terapéutica

Centros de Día

A Estrada

Centro de día da Estrada
Edificio do Novo Mercado. PL1

Ribeira


Centro de día Ribeira.

Rúa Cardenal Cisneros,1 ENT 

Santiago


Centro de día de Salgueiriños

Salgueiriños de Abaixo, 15 B

Servizos de Estimulación terapéutica

Ribeira


Servizo de estimulación terapéutica de Ribeira

Avda. Malecón, 22

Santiago


Servizo de Estimulación Terapéutica do Ensanche

Rúa Diego de Muros, 11

Santiago

Servizo de Estimulación Terapéutica de Salgueiriños
Rúa de Manuel María, 6 (CABES)

A Estrada

Servizo de estimulación terapéutica de A Estrada
Edificio do Novo Mercado. PL1

Vedra

Servizo de Estimulación Terapéutica de Vedra
Centro Sociocultural de Vedra Avda.Mestre Manuel Gómez Lorenzo, 41 – O Burgo

Teo - cacheiras

Servizo de Estimulación Terapéutica de Cacheiras
Casa Común de Cacheiras. Travesía de Cacheiras, 38

trazo

Servizo de estimulación terapéutica de Trazo
Local de Usos Múltiples. Viaño Pequeno

Boiro, Aguiño, Rianxo, Cuntis

Novos servizos de estimulación terapéutica