Activa-T

ACTIVA-T

A través de este programa tratamos de disminuir o risco de padecer enfermidades, previr a dependencia, manter un estado funcional e cognitivo axeitado e ter una participación activa na sociedade.
Entre as actividades que se levan a cabo destaca a xerontoximnasia e actividades de psicomotricidade e terapias de estimulación cognitiva (tanto individuais, grupais e a través das novas tecnoloxías)
Entre os obxectivos do Activa-T está gañar un maior nivel de autonomía e calidade de vida así como promover o mantemento ou a mellora das habilidade xa adquiridas e facilitar a execución das actividades básica da vida diaria.

ACTIVA-T en SANTIAGO

Centro de Estimulación Terapéutica do Ensanche. Luns, mércores e venres. Tres grupos en horario de 10.00 a 12.00, de 10.00 a 13.00 e de 12.00 a 14.00h.