O xoves 24 de Xuño de 2021, no Centro de día Salgueiriños de AGADEA, na Rúa dos Salgueiriños de Abaixo Nº15b 15704 en Santiago de Compostela, ás 19:30 horas en primeira convocatoria e ás 20:00 horas en segunda, celebrase a ASEMBLEA XERAL ORDINARIA da Asociación Galega para Axuda dos Enfermos con Demencia tipo Alzheimer (AGADEA), coa seguinte

ORDE DO DÍA

  1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da Asemblea anterior.
  2. Presentación da memoria de actividades e balance económico do 2020
  3. Liñas de traballo para o ano 2021
  4. Rogos e preguntas.

AFORO LIMITADO. Debido á situación de pandemia todas as persoas asociadas que desexen participar deben confirmar a súa asistencia:

Teléfono: 647 589 725 Correo: agadea@agadea.org