somos

Somos

AGADEA é unha asociación sen ánimo de lucro, organización non gubernamental (ONG), constituida o 25 de marzo de 1994, por un grupo de familiares de enfermos de Alzheimer para buscar xuntos respostas, compromisos, apoios e recursos necesarios.

AGADEA foi declarada de utilidade pública no ano 2008, nº 2698/SD.

Foi no ano 2005 cando AGADEA comezou a desenvolver terapias de estimulación cagnitivas e psicomotriz para persoas con deterioro cognitivo lixeiro e persoas con Alzheimer e outras demencias en grado leve e moderado.

No ano 2010, AGADEA asentouse no Concello de Ribeira comezando a xestionar o Centro de Dia de Alzheimer e outras Demencias Neurodexenerativas da rede pública galega de Alzheimer.