CURSO CERTIFICADO PROFESIONAL

Curso certificado de profesionalidade

I edición 2024


Obterás o Certificado de profesionalidade de Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais (SSCSS0208)


Esta titulación oficial capacítate para traballar como coidador/a ou xerocultor/a no sector sanitario


Incorporación á BOLSA DE EMPREGO de AGADEA para contratos de Cooperación 2025

Prácticas en AGADEA


“Certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucions sociais (SSCSS0208)”. Curso 2024/000785 expte. TR301R-2024/000026-0

  • Requisitos nivel formativo de ESO ou equivalente (Competencias clave, nivel 2)
  • Impartición do 28 de agosto ao 29 de novembro de 2024 no centro AGADEA LAB de Santiago
  • 450 horas presenciais (370 horas teóricas e 80  horas prácticas)

 Horario parte teórica: de 6,5 horas diarias (370 horas) de 15:00_21:30

Horario parte práctica: 8 horas diarias (80 horas)

  • Prezo 1.495 € en prazos
  • Inscrición ata o 18 de agosto de 2024
  • Curso de iniciativa privada con acreditación oficial da Xunta de Galicia

O curso está realizado baixo ORDE do 28 de xaneiro de 2022 pola que se regula o procedemento de autorización para a impartición de accións formativas de formación para o emprego non financiadas con fondos públicos (código de procedemento TR301R).