centro-sede

Sede Central de AGADEA

Santiago de Compostela

Rexistro Sanitario: C-15-003510

Oficiña

Rúa de Salgueiriños de Abaixo, 15
15704 Santiago de Compostela (A Coruña)
t. 981595738 – 647589725

HORARIO:
De luns a venres, de 09.00h a 13.00h 

Agadea LAB.

Centro de formación e acollemento

Rúa Rosalía de Castro 132.

T. 72 883 139 

HORARIO:
De luns a venres, de 09.00h a 17.00h 

AGADEA LAB

No 2023 ábrese Agadea LAB como cun centro de acollemento para persoas en fase inicial da enfermidade. Tamén é un centro de actividades de Envellecemento Activo, de fomación e unha incubadora de proxectos de novas tecnoloxías con impacto social e na saúde dos pacientes con alzhéimer.

As Traballadoras Sociais de AGADEA atende na Asociación a todas aquelas persoas que así o soliciten, tanto se o fan acudindo en persoa, como por teléfono.
O primeiro paso deste programa é analizar a situación da posible persoa usuaria e do seu familiar con demencia. A traballadora social é a encargada de realizar a acollida e esta primeira entrevista.

Posteriormente proporcionase información básica sobre a enfermidade de Alzheimer ou outras demencias e sobre os recursos socio-sanitarios existentes tanto a nivel público como privado e facendo fincapé nos propios da Asociación. Son varias as intervencións que se poden derivar desta entrevista inicial:

• Atención psicolóxica individualizada ou grupal para o coidador
• Cursos de formación para coidadores sobre aspectos específicos da enfermidade e os coidados
• Asesoramento Xurídico
• Ingreso nas unidades terapéuticas…

O 9 de decembro de 2014 outorgouselle a sede de AGADEA en Santiago a acreditación de inscrición no rexistro de Centros, servicios e establecementos sanitarios co número C-15-003510 por parte da Conselleríade sanidade da Xunta de Galicia. Rexistro sanitario