AGADEA ALZHEIMER convoca a todos os socios/as da entidade a acudir o venres, 7 de xuño de 2024 á Asemblea Xeral Ordinaria da entidade que terá lugar no centro AGADEA LAB (rúa de Rosalía de Castro Nº 138, 15706 de Santiago de Compostela), ás 19.30 horas en primeira convocatoria e ás 20.00 horas en segunda convocatoria.

A orden do día será a seguinte:

– Lectura e aprobación, se procede da acta da Asamblea anterior.

– Presentación da memoria de actividades e balance económico do ano 2023

– Liñas de traballo para o ano 2024

– Nomeamento do Dr. Robles como Socio de Honor

– Rogos e preguntas

Lembramos a importancia de acudir ás mesmas para manterse informado.

*Confirmar asistencia no teléfono: 647 589 725 ou no correo: agadea@agadea.org