A través da subvención correspondente ao programa FOIE para o investimento de servizos sociais, a Deputación da Coruña colabora con Agadea Alzheimer financiando a compra de material mobiliario e de equipamento. Neste sentido, a dotación material facilitada pola Deputación da Coruña é fundamental para garantir un servizo de calidade ás persoas usuarias.