CONVOCATORIA

Pola presente convocamos aos socios e socias de AGADEA á:

ASEMBLEA XERAL ORDINARIA

✔Data: martes 20 de xuño de 2023

✔Lugar: Centro de día Salgueiriños na Rúa dos Salgueiriños de Abaixo Nº15b 15704 en Santiago de Compostela

✔Horario:

1ª convocatoria: 18.30h

2ª convocatoria: 19.00h

✔Formato: presencial.

✔ORDE DO DÍA:

1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da Asemblea anterior.

2. Presentación da memoria de actividades do ano 2022

3. Balance económico do ano 2022

4. Liñas de traballo para o ano 2023

5. Rogos e preguntas

*Confirmar asistencia no teléfono: 647 589 725 ou no correo: agadea@agadea.org

ℹ Convocatoria publicada en www.agadea.org