O programa CONCILIA xorde coma resposta ás necesidades detectadas no colectivo de coidadoras de persoas maiores e dependentes do medio rural.

O noso traballo con persoas maiores, persoas dependentes con enfermidade de Alzheimer e outras demencias neurodexenerativas e coas súas familias, permítenos afirmar que máis do 80 % das coidadoras principais son mulleres, (esposas, fillas, irmáns, noras) reproducindo a división tradicional de tarefas que atribúe á muller o coidado do fogar e da familia. Esta labor é invisible en moitos aspectos e ten un custo máis alá do puramente económico, a labor das persoas coidadoras habituais non remuneradas que está estimado nun 3.5 % do PIB; ten un custe na saúde física e psicolóxica das coidadoras.

O programa tenta dar resposta ás necesidades das mulleres coidadoras habituais, e as súas familias, mediante un programa de apoio á conciliación, especializado e individualizado, realizando servizos de orientación e información, acompañamento e atención psicolóxica para as coidadoras habituais. Por outra banda, promoveranse servizos terapéuticos para persoas maiores ou dependentes, onde principalmente se realizarán actividades de estimulación cognitiva e psicomotriz, co obxectivo de garantir tempo de respiro familiar para a persoa coidadora.