Convócase a Asemblea Xeral extraordinaria nas Oficinas de AGADEA en rúa Salgueiriños de abaixo, nº15, o vindeiro venres 24 de febreiro de 2023 ás 18:30 horas en primeira convocatoria e ás 19:00 horas en segunda convocatoria.

Orde do día:

1.-Lectura e aprobación, se procede, Acta Asamblea anterior.

2.-Elección nova Xunta Directiva.

3.-Rogos e preguntas.

*Confirmar asistencia no teléfono: 647 589 725 ou no correo: agadea@agadea.org

En Santiago de Compostela, a 7 de febreiro de 2023

María Isabel Gey Pérez, Presidenta de AGADEA ALZHÉIMER