EN MARCHA A PROGRAMACIÓN DE FALADOIROS PARA DECEMBRO

A ESTRADA. Inscricións no 651 981 863

Día 5. Prevención da sobrecarga por Taida Sánchez, psicóloga. En Edf. Novo Mercado. Ás 17.00h

CUNTIS

Día 9. Técnicas de relaxación para coidadores/as e pacientes, por Marta Ramos, neuropsicóloga. Ás 19.00h

SANTIAGO. Inscrición no 633 018 389

Día 15. Ferramentas de apoio na xestión persoal de persoas con demencia III por Miguel A. Gómez, experto en mediación familiar. En CABES-Salgueiriños. Ás 17.00h

ZONA BARBANZA. Inscricións no t. 672 705 053 e nos respectivos concellos.

RIBEIRA

Día 9. Ferramentas de apoio na xestión persoal de persoas con demencia III. Sentir e actuar  por Miguel A. Gómez, experto en mediación familiar. En Centro Lustre Rivas . Ás 17.00h

Día 16. Previr desaparicións, estafas e roubos en persoas maiores pola Policía Local de Ribeira. En Centro Lustre Rivas.  Ás 17.30h

OUTES

Día 1. Formación sobre a enfermidade de Alzhéimer por Alba Iglesias, psicóloga. En Casa da Cultura. Ás 17.00h

BOIRO

Día 14. Entendendo a Demencia por Clara Domínguez, neuróloga. En Centro Social de Boiro. Ás 17.30h

Día 21. Formación sobre a enfermidade de Alzhéimer, por Alba Iglesias, psicóloga. En Centro Social de Boiro. Ás 17.30h

RIANXO.

Día 15. Formación sobre a enfermidade de Alzhéimer por Alba Iglesias, psicóloga. En Parque Galicia (Rúa Autores de Rianxeira, sn). Ás 17.00h

NOIA

Día 20. Formación sobre a enfermidade de Alzhéimer por Alba Iglesias, psicóloga. En Corredoira Luis Cadarso, 6. Ás 17.00h