Pola presente queda convocada á 

ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DE AGADEA ALZHÉIMER

Data: mércores 22 de xuño de 2022

Lugar: Centro de día Salgueiriños na Rúa dos Salgueiriños de Abaixo Nº15b 15704 en Santiago de Compostela

Horario:

1ª convocatoria: 19.30h

2ª convocatoria: 20.00h

Formato: presencial.

ORDE DO DÍA:

1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da Asemblea anterior.

2. Presentación da memoria de actividades

3. Balance económico do ano 2021

4. Liñas de traballo para o ano 2022

5. Rogos e preguntas

*Confirmar asistencia no teléfono: 647 589 725 ou no correo: agadea@agadea.org

En Santiago de Compostela, a 6 de xuño de 2022

María Isabel Gey Pérez, Presidenta de AGADEA ALZHÉIMER