AGADEA informa a todas as familias que estamos a súa disposición para calquera tipo de consulta, dúbida ou petición que desexen formular. Debido as necesidades individuais de cada persoa usuaria rogamos que se poñan en contacto coa entidade para que poidamos enviar de forma personalizada e atendendo as súas características específicas, aqueles materiais que poidan resultar de utilidade para superar estes difíciles intres polos que estamos a pasar. Enviar petición aagadea@agadea.org De forma xeral compartimos estes exercicios de estimulación cognitiva para persoas maiores.  Aínda que o noso obxectivo é facilitarvos a actividade de forma individual e personalizada.  Iremos incrementando gradualmente os materiais e quedamos a vosa disposición para calquera dúbida en agadea@agadea.org 

Láminas e cuadernos de estimulación cognitiva para imprimir: 

https://www.csi.cat/media/upload/pdf/estimulacion-cognitiva-csi_editora_94_3_1.pdf

https://www.esteveagora.com/farmaceutico/cuadernos-de-estimulacion-cognitiva

Diferentes actividades para traballar áreas cognitivas 

https://www.cognifit.com/aplicaciones/html5/brain/game/candy-factory/l/es