Agadea Alzhéimer ten previsto a apertura dun centro de día para persoas maiores en Santiago para dar resposta ao alto grado de interés manifestado pola cidadanía compostelana. Este futuro centro de día terá as súas instalacións na rúa Salgueiriños de Abaixo, 15 B Santiago de Compostela. A día de hoxe Agadea abre o prazo de oferta pública ás constructoras interesadas para a realización das obras. Unha vez rematado o prazo de entrega e coa intención de igualar as condicións de competencia, as empresas deben ceñirse as partidas e medicións do proxecto. Toda a información técnica facilitárase en distintos formatos a todos os que amosen a dispoñibilidade a participar no mesmo.